ഓം ശ്രീ മഹാകാളിയെ നമ: ഓം ശ്രീ കിരാത മൂര്‍ത്തിയെ നമ:
HRISHIKESH AMPANADU
(President)
SANTHOSH PULLAMPALLIL
(Secretary)
Aneesh Bharathan
(Vice President)
PRADEEP PRABHALAYAM
(Joint Secretary)
K. SURENDREN BLALIL
(Treasurer)
ARAVINTHAKSHAN
Kavanaal
GOPALAKRISHANAN PILLA
Thalavoor
GOPALAKRISHANAN PILLA
Salute
GOPIKUTTAN PILLA
Revathy
P.K. JAYANATHAN
Kochuvettil Kezhakathil
MADHU .T.
Tharayil Thekathil
PRASAD
Neelima
RAJENDRAN PILLA
Anizham
RAMACHANDRAN PILLA
Prasatham
SAJEEV
Chirayil
SHYAM .S. PILLA
Sangaralayam
SUKUMARA PILLA
Valyavettil
SURENDRAN
Suresh Bhavanam
K. SURENDRAN
Vavor Paditathil
VENU
Chakalil ThekethilHome |About Kurakkavu | Vazhipadu |Karyasidhi Pooja |History |Gallery |News |Routemap |Contact Us
Copyright©kurakkavu.com. All rights reserved.
Designed by maargga web solution